Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları

Mayıs celbi Seçim  ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca  22 Nisan 2016 tarihinde e devlet üzerinden duyurulacaktır.

Sonuçlar burada açıklanacak


Bu sayfayı kullanabilmek için T.C. kimliğinizle PTT'ye gidip e-devlet şifresi almanız lazım.Kısa dönemler 1. grup 02-05 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 


Kısa dönemler 2. grup 08-10 Haziran
 2016 tarihleri arasında, 

Uzun dönemlerden meslek kurası olanlar (1 ay acemilik yapacaklar )  28-29
 Nisan 2016 tarihleri arasında ,

Uzun dönemlerden 2,5 ay acemilik yapacak olanlar 12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında teslim olacak.

Duyuru için tıklayınız.

Erken Sevk Başvurusu Yaptıktan Sonra Vazgeçenler

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde tıklayınız

"Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanların erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekir. Grup numarasına göre sevkine kadar tekrar ertelemesini yaptırmayan ve grubuna göre sevke tabi olduğu celbin sevk öncesi hazırlık işlemleri dönemine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır." denilmektedir.

Buna göre eğer erken sevk işlemlerinizi yaptırıp çeşitli nedenlerle vazgeçerseniz tekrar askerlik şubesine gidip erteleme işlemini iptal etmeniz gerekmektedir.


TABLO 1      
ERKEN SEVK MÜRACAAT TARİHLERİ
CELP DÖNEMİ
TARİH
BAŞVURU
MAKAMI
ŞUBAT
16 AĞUSTOS–15 KASIM
AS. Ş.BŞK.LIĞI
MAYIS
16 KASIM–15 ŞUBAT 
AS. Ş.BŞK.LIĞI
AĞUSTOS
16 ŞUBAT–15 MAYIS
AS. Ş.BŞK.LIĞI
KASIM
16 MAYIS–15 AĞUSTOS
AS. Ş.BŞK.LIĞI


TABLO 3  
SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM TARİHLERİ
CELP DÖNEMİ
TARİH
BAŞVURU
MAKAMI
ŞUBAT
01-31 ARALIK
AS. Ş.BŞK.LIĞI
MAYIS
01-31 MART 
AS. Ş.BŞK.LIĞI
AĞUSTOS
01-30 HAZİRAN
AS. Ş.BŞK.LIĞI
KASIM
01-30 EYLÜL
AS. Ş.BŞK.LIĞITablo 1'de belirtilen tarihlerde erken sevk müracaatı yaptınız,Tablo 3'e göre sevk öncesi hazırlık işlemini yaptınız. Eğer vazgeçerseniz aşağıda belirtilen sevk tarihlerine kadar gidip iptal ettirmeniz gerekli.


TABLO 5  
SEVK TARİHLERİ
STATÜ
CELP DÖNEMİ
İŞLEM
MAKAMI
ŞUBAT
MAYIS
AĞUSTOS
KASIM
2,5 Aylık Temel Eğitime Tabi Yedek Subay Adayları
06-09
Şubat
06-09
Mayıs
12-13
Ağustos
11-13 Kasım
AS.Ş.
BŞK.LIĞI
Kısa Dönem 1’inci Grup
06-12
Şubat
06-09
Mayıs
12-15
Ağustos
04-07 Kasım
AS.Ş.
BŞK.LIĞI
Kısa Dönem 2’nci Grup
21-26
Mart
21-26
Haziran
09-11
Eylül
16-18
Aralık
AS.Ş.
BŞK.LIĞI
1 Aylık Temel Eğitime Tabi Yedek Subay Adayları
25-28
Ocak
25-28
Nisan
25-29
Temmuz
25-28
Ekim
AS.Ş.
BŞK.LIĞI
Askerlik şubelerine danışabilirsiniz. İletişim için tıklayın.Askerde Atanma

habib

-selam bende raporla askerliği erteletenlerdenim 31 temmuz 2013 tarihine kadar askerlik yönünden sakıncası yoktur.. son erteleme raporumda bu yazıyor fakat ağustostan itibaren artık erteleme yapılamıyormuş oysa ben temmuzda kpss sınavına girecem sonuçlar ve tercihler ise ağustos ayında-olacak bu durumda ben ağustosta askere alınırsam kpssden iyi bi puan alıp atanmış olsam bile boşamı gidecek yardımcı olmanızı istiyorum
winter

-kurum kayıt için belge istediğinde askerde olduğunuza dair dilekçe verirseniz. Sizi beklerler.
habib 

-daha açıklayıcı olurmusunuz yani benim askerde olmamın askere alınmamın iyi puan alırsam tercih verip atanmama engel olmayacağınımı söylüyorsunuz

winter
-Evet, engel olmaz.Örnek olması açısından İBB'nin geçen alımda istediği evraklar için tıklayın.


Askerde olduğunuz için yukardaki sitede verilen dilekçeyi doldurup (Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliğe sevkini aldıranlar için tıklayınız yazıyor. )başvuru süresi içinde kuruma göndereceksiniz. Askerden dönünce de kuruma gidip istediği evrakları verip görevinize başlayacaksınız.
 
Dilekçe örneği için tıklayın.
efe 

-aynı dert bende de var.. askerde tercih yapmak da büyük sıkıntı.. izin veriyorlarmış ama komutanın inisiyatifi de var ne kadar süre verecek belli olmaz... hakkımızda hayırlısı ...

Yurt Dışında Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleriYurt dışında bulunduğunuz yerin elçilik veya konsolosluğuna gidip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.


Yurt dışında ikamet eden yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a.Yedek subay aday adaylarının sınıflandırılmasında kullanılan Sevk Öncesi Hazırlık İşlem Formu yükümlü tarafından doldurulur, çıktısı alınarak imzalanır ve formun içeriğinde belge istenen bölümler için ilgili belgeler yükümlü tarafından forma eklenir. Yükümlüler bu forma;

(1)e-Devlet kapısı üzerinden,
(2)MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı web sayfasından,
(3)Şahsen müracaat etmeleri halinde yurt dışı temsilciliklerinden (büyükelçilik/konsolosluk) ulaşabilirler.

b.Formu e-Devlet kapısından veya Askeralma Dairesi Başkanlığı web  sayfasından çıktı alarak doldurup imzalayan yükümlüler, belgeyi yurt dışı temsilciliklerine şahsen getirebilirler veya posta/belgegeçer ile  gönderebilirler.

c.Yurt dışı temsilciliklerine şahsen müracaat durumunda, yurt dışı  temsilciliklerinde görevli personel “Yukarıdaki imza, bu formu düzenleyen …………….’ya aittir.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

ç.Formun belge geçer veya posta kanalıyla alınması durumunda ise yurt dışı temsilciliklerinde görevli personel “Bu belge posta/belgegeçer ile alınmıştır.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

d.Yurt dışı temsilciliklerince imzalanan form ve belgeler, vatandaşların süre nedeniyle mağdur olmasını önlemek maksadıyla yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine aynı gün belgegeçer ile müteakiben posta yoluyla gönderilir.

e.Yükümlüler tarafından doldurulan ve yurt dışı temsilcilikleri vasıtasıyla sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitimine kadar askerlik şubesi  başkanlıklarına formu ulaşanlar sınıflandırılır.
Sayfanın
sonu