Bakaya Kalmak


Tecil hakkı bitenlerin askere gitmesi lazım. Gitmezlerse bakaya kalırlar. Bakaya olarak geçirdikleri süreye göre para cezası öderler.

Milli Savunma Bakanlığının sitesindeki açıklamaya göre cezalar. 


CEZAYA ESAS SÜRELERİNE GÖRE İDARÎ PARA CEZALARI
YOKLAMA KAÇAKLARI
SÜRE
KENDİLİĞİNDEN
GELENLER (TL)
YAKALANARAK
GETİRİLENLER (TL)
1111-86/1 (1 YILA KADAR)
118
118
YOKLAMA KAÇAKLARI VE BAKAYALAR
1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYALAR
SÜRE
(1 YILDAN SONRA)
KENDİLİĞİNDEN
GELENLER (TL)
YAKALANARAK
GETİRİLENLER (TL)
0 AY - 4 AY
296
1.187
4 AY - 1 YIL
593
2.376
1 YIL - 2 YIL
890
3.564
2 YIL - 3 YIL
2.079
5.943
3 YIL - 4 YIL
3.268
8.320
4 YIL - 5 YIL
4.456
10.696
5 YIL - 6 YIL
5.645
13.073
6 YIL - 7 YIL
6.833
15.450
7 YIL - 8 YIL
8.022
17.829
8 YIL - 9 YIL
9.211
20.206
9 YIL - 10 YIL
10.399
22.583
10 YIL – 11 YIL
11.588
24.960
11 YIL - 12 YIL
12.776
27.337
12 YIL - 13 YIL
13.965
29.715
13 YIL - 14 YIL
15.154
32.092
14 YIL - 15 YIL
16.342
34.469
15 YIL - 16 YIL
17.531
36.846
16 YIL - 17 YIL
18.719
39.223
17 YIL - 18 YIL
19.908
41.601
18 YIL - 19 YIL
21.097
43.978
19 YIL - 20 YIL
22.285
46.355
"terennümKorkusunu yaşadığım ve askerlik başvurusuyla birlikte tecrübe ettiğim birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum:

- 1981 doğumluyum ve 2008'den bu yana "yoklama kaçağı"ydım. 3-4 yıldır "yoklama kaçağı" olmanın verdiği psikolojik baskı ve o baskının üstüne yapılan yer yer polis kontrolleri ve her an apar topar kolundan tutulup askere götürülme korkusunun üstüne bir de "askerlik şubesi"ne gitme korkusu beni ciddi anlamda tedirgin ediyordu. Dolayısıyla askeriyede nasıl bir tavırla karşılacağım konusunda endişelerim vardı. Ancak, şubeye gidince gördüm ki; çalışan memurlar "sivil" ve onların nazarında tecilini bozdurup askere gitmek isteyen birisi ile yıllardır yoklama kaçağı olan birisi arasındaki tek fark; yapılacak evrak işlemlerinin farklılığından ibaret... Dolayısıyla, yoklama kaçağı olduğunuz için azarlanma, hor görülme, ya da işlemlerinizin yapılıp apar topar askere alınma gibi herhangi bir durum söz konusu değildir.

- Yoklama kaçağı olduğunuz için ayrıca bir belge daha düzenleniyor ve bu belgenin altına "neden yoklama kaçağı olduğunuza dair" mazeretinizi yazmanız isteniyor. Bu konuda hazırlıklı olmanız ve mantıklı birkaç cümle yazmanız yararınıza olacaktır.

- ASAL'ın sitesinde yoklama kaçaklarına verilecek cezaların ilk yıldan sonra her yıl için "1000" lira ve katları şeklinde olacağı yazsa da işlemlerim bittikten sonra bana verilen para cezası bildirim formunda, her yıl için "100-250" lira arasında katlanan bir ceza olduğu yazıyor.

- İşlemlerinizin sonunda size hem "askerlik durum belgesi" veriyorlar hem de yoklama kaçağı olduğum için "hakkımda yapılan arama kararının durdurulması yönünde" düzenlenen bir belgeyi veriyorlar. Bu belgeyi, herhangi bir GBT kontrolünde yoklama kaçağı olduğunuz ortaya çıkarsa görevli polise göstermeniz için veriyorlar.

Askere gidecek tüm kardeşlerime şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. 

Selamlar..."


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Askerlik Kanunu

Madde 47 – (Değişik birinci fıkra:31.3.2011-6217/1 md.) Askere sevk için

çağrıldıkları halde;
a) Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü ya da herhangi bir resmi sağlık
kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
b) Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun resmi sağlık kurumu heyet raporuyla
belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
c) Sevkten önceki veya sonraki onbeş gün içinde ikinci derece dâhil kan veya
kayın hısımlarından birinin ölümü,
d) Sevkten önceki veya sonraki onbeş gün içinde kendisi veya ikinci derece
dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e) Sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması,
nedeniyle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, 
bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. Bunlar hakkında bakaya işlemi yapılmaz. Bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.

Bu maddelerin dışında bir de şu durum var.
 " Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.

Askerlik şubesi

Yukarıda bahsedilen yol süreleri her grup için farklı. Yol sürelerini görmek için tıklayın.

Bakaya kaldıktan sonra askerlik işlemlerini yaptırıp yeniden bakaya kalanlar askeri mahkemeye verilir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cezalarla ilgili madde

Askerlik Kanunu
Madde 89 - Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler ikiyüzelli, yakalananlar bin; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler beşyüz, yakalananlar ikibin; bir yıldan sonra gelenler yediyüzelli, yakalananlar üçbin Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır.

Bir yıldan sonra tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler ayrıca bin, yakalananlar ayrıca ikibin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu eylemlerinden sonra askerlik şubesince ilk sevk edildikleri kıtalara gecikmeksizin katılmaları halinde haklarında verilecek idarî para cezalarının yarısı verilir.

Bu madde uyarınca verilecek idarî para cezalarına ilişkin evrak, yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer mülki idare amirliklerine gönderilir ve idarî para cezası ilgili il ya da ilçe idare kurullarınca verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfanın
sonu