Yurt Dışında Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleriYurt dışında bulunduğunuz yerin elçilik veya konsolosluğuna gidip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.


Yurt dışında ikamet eden yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a.Yedek subay aday adaylarının sınıflandırılmasında kullanılan Sevk Öncesi Hazırlık İşlem Formu yükümlü tarafından doldurulur, çıktısı alınarak imzalanır ve formun içeriğinde belge istenen bölümler için ilgili belgeler yükümlü tarafından forma eklenir. Yükümlüler bu forma;

(1)e-Devlet kapısı üzerinden,
(2)MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı web sayfasından,
(3)Şahsen müracaat etmeleri halinde yurt dışı temsilciliklerinden (büyükelçilik/konsolosluk) ulaşabilirler.

b.Formu e-Devlet kapısından veya Askeralma Dairesi Başkanlığı web  sayfasından çıktı alarak doldurup imzalayan yükümlüler, belgeyi yurt dışı temsilciliklerine şahsen getirebilirler veya posta/belgegeçer ile  gönderebilirler.

c.Yurt dışı temsilciliklerine şahsen müracaat durumunda, yurt dışı  temsilciliklerinde görevli personel “Yukarıdaki imza, bu formu düzenleyen …………….’ya aittir.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

ç.Formun belge geçer veya posta kanalıyla alınması durumunda ise yurt dışı temsilciliklerinde görevli personel “Bu belge posta/belgegeçer ile alınmıştır.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

d.Yurt dışı temsilciliklerince imzalanan form ve belgeler, vatandaşların süre nedeniyle mağdur olmasını önlemek maksadıyla yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine aynı gün belgegeçer ile müteakiben posta yoluyla gönderilir.

e.Yükümlüler tarafından doldurulan ve yurt dışı temsilcilikleri vasıtasıyla sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitimine kadar askerlik şubesi  başkanlıklarına formu ulaşanlar sınıflandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfanın
sonu